Hånsta Östergärde Gård

Här på Hånsta Östergärde gård utanför Uppsala odlar Kjell och Ylva Sjelin vete, råg, havre, solrosor och höstärt. Ylwa och Kjell tackar nej till kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och vill istället introducera perenner i livsmedelsproduktionen, eftersom dessa lagrar kol i rötterna och binder det i jorden – något som är bra för klimatet.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.