Hägvards Gård

På KRAV-certifierade Hägvards gård på Gotland bedriver Johan och Maria Tevell köttdjursproduktion med dikor, kalvar och ungdjur, drygt 100 av varje. Här finns stora arealer av naturbeten, allt foder produceras på gården och man förädlar så mycket man själv på gården.

Utmärkelser

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.