Hagalunds Gård

Hagalunds Gård är beläget i Sala kommun, Västmanland. Här har man som sjätte generation lantbrukare bedrivit verksamhet sedan början av 2019. Här erbjuds lokalt producerade gårdsägg, fläskkött, lammkött och nötkött; allt enligt ett andelsägarkoncept.

Utmärkelser

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.