Guldhaven Pelagiska

Guldhaven pelagiska i Kalix fiskar karpfiskar som Id och Brax, framställer Kalixlöjrom från siklöja och odlar regnbåge. Detta kombinerar man med produktion av fiskbaserade produkter som till exempel fiksbiffar för att nå en bredare målgrupp, minimera svinn och få en hållbar ekonomi i verksamheten.

Utmärkelser

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.