Friskatorpet

Vid det gamla skjutfältet Rinkaby utanför Kristianstad strövar djuren fritt utomhus hela året på stora ytor. Besättningen består av 300 kor som föder varsin kalv under mars till maj. Kalven följer sin mor under sju månader innan den avvänjs för fortsatt uppfödning under samma former fram till slakt vid ungefär 24 månaders ålder. Slakt och styckning sker på ett lokalt slakteri.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.