Flädergården

Ett lantbruk där man i stället för spannmål odlar fläderbuskar, enodling som planterades redan 1987. Blommor och bär plockas manuellt och endast vid gynnsam väderlek och tas tillvara i ett hemkokeri.

 

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.