Fjällbete

Fjällbete är ett regenerativt jordbruk i Åredalen, med får, kor och egen skola. Regenerativt lantbruk är ”möjliggörandet av högsta tänkbara vitalitet i ekosystemen samtidigt som mänskliga behov tillfredsställs effektivt” – konsten att stå mindre i vägen för naturen.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.