Fjällbete

Fjällbete är ett regenerativt jordbruk i Åredalen, med får, kor och egen skola. Regenerativt lantbruk är ”möjliggörandet av högsta tänkbara vitalitet i ekosystemen samtidigt som mänskliga behov tillfredsställs effektivt” – konsten att stå mindre i vägen för naturen.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.