FiskOnline

Ett företag i Blekinge som vill skapa bättre förutsättningar för det småskaliga fisket. Idag förser man konsumenter, restauranger och skolor med nyfångad, färsk, fisk.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.