Fagraslätt

Tillsammans med granngården Sixtorp bedrivs här ekologisk växtodling på cirka 160 ha. Man odlar matbönor som packas och säljs i egen regi. Nya grödor som quinoa och linser odlas i samarbete med företaget Nordisk Råvara. Per Modig är agronom och arbetar deltid som växtodlingsrådgivare inom ekologisk produktion på HIR Skåne.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.