Ejmunds Gård

Ejmunds Gård på Gotland har varit i familjens ägo sedan 1862 och drivs idag av Märtha och Pontus Norman. Naturligt bete, lösgående köttrasdjur och kärlek och omsorg om djuren ger kött av högsta kvalitet. Djurens mat är fri från GMO, hormoner och antibiotika. Klimatcertifierade av Svenskt Sigill.

Vinnare i Årets Bonde 2020 kategori kött med följande motivering:

”Här driver sjätte generationens lantbrukare en verksamhet som präglas av viljan att ta ansvar hela vägen. En egen våtmark för biologisk mångfald, gödsel som blir biogas, förnybar el och ett helhjärtat fokus på djurens hälsa och välmående – är saker som bidrar till utmärkelsen. Vinnaren i Årets Bonde kategori KÖTT är har båda fötterna i den gotländska myllan och är dessutom utrustad med både lokalsinne och insikt om de stora, svåra utmaningarna i världen.”

Utmärkelser

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.