Bredsjö Mjölkfår

Här har man producerat fårost sedan 1987; Bredsjö Blå som är en blåmögelost av roquefort-typ och Bredsjö Hård som är en svensk pecorino. På gården finns ett Ostcafé och en Bondgårdsbistro där man säljer gårdens ostar, mat och dryck.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.