Berte Gård

Berte Gård är en mjölkgård med cirka 250 mjölkande kor, som brukar ca 450 ha mark. Gården ingår i Bertegruppen tillsammans med Berte Qvarn och SIA Glass. Gården jobbar aktivt med att bli en fossilfri mångfaldsgård och odla vete, råg och havre som Berte Qvarn sedan kan mala och sälja.

Utmärkelser

www.akerstrom.com

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.