Berga Gård

Lamm Mejeri/Ägg

Berga gård har varit i familjen Schneiders ägo sedan 1964. Gården omfattar 250 ha åker och 130 ha skog, varav en del arrenderas. Sedan 2003 har familjen haft ekologisk äggproduktion och idag finns plats för 12 000 Krav-höns. De har också ett 60-tal tackor av raserna Texel, Finull och Dorper.

Utmärkelser

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.