Ånstänga lantbruk och handelsträdgård

Ekologiskt Grönt Nötkött

På Ånestad Lillgård i Vårdsberg utanför Linköping bedriver familjen Webe ekologiskt jordbruk och växthusodling av ekologiska tomater. På gården finns även en mindre besättning av dikor med kalvar. All verksamhet är certifierad enligt KRAVs regler för ekologisk produktion. På åkermarken odlas spannmål i form av vete, havre och korn. Dessutom odlas raps och baljväxter.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.