Ängsö Fisk

Fiskrökeri, fiskbutik, cafe och restaurang. Partiförsäljning till ett antal restauranger; företrädelsevis i Stockholm och Göteborg, som till exempel Lux Dag för dag, Operakällaren, Albin&Adam, Taxinge krog och Oaxen.

”En verklig eldsjäl som jag samarbetat med sen starten av Lux 2003. Han har sitt fiskeläger på Ängsö. Han sorterar storlek av fisken direkt i båten så att det inte uppstår någon bifångst eller fiske av för liten storlek. Han jobbar aktivt för hållbart fiske; kunnig och noggrann. Tar upp beställd fångst som levereras direkt till restaurangen.”  Henrik Norström, Lux.

Utmärkelser

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.