Vem är du?
– Jag är en konventionell och ekologisk växtodlare i Östergötland, lärare på Vreta utbildningscentrum, konsult i diverse uppdrag, förtroendevald i Landshypotek, SFO med mera.

Vilken är den största hållbarhetsutmaningen?
– Förutom att det är svårt att hitta tid och kraft att jobba med dessa frågor på ett framåtlutat sätt, är det kort och gott att kunna ta betalt för hållbarhet i volymproduktionen.

Vad är roligast respektive svårast med att sitta i juryn för Årets Bonde?
– Det är inspirerande att få se och lära sig om så många dynamiska, duktiga entreprenörer i framkant. Det svåraste är att välja!

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.