Vem är du?
– Jag är Affärsområdeschef för lantbruk på KRAV och arbetar främst med marknads- och regelutveckling för KRAV-anslutna lantbrukare. Jag är imponerad över djupt yrkeskunniga KRAV-bönder – deras drivkraft och uppfinningsrikedom.

Vilken är den största hållbarhetsutmaningen?
– Att hållbarhetsdiskussionerna i hög grad fokuserar på en fråga eller ett område – klimat, övergödning och så vidare. Istället handlar hållbarhet om hela system som samverkar och ger en hållbarhet inom många områden.

Vad är roligast respektive svårast med att sitta i juryn för Årets Bonde?
– Det är intressant och spännande att ta del av det arbete och den drivkraft som finns hos bönderna inom deras olika produktionsinriktningar. Det finns så mycket kunskap som också omvandlas i praktisk verksamhet. Svårigheten är att kora en vinnare. De som var med 2020 hade många olika styrkor och att värdera dessa inbördes var en utmaning – men roligt.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.