Vem är du?
– Jag är lantbrukare med inriktning mot grisuppfödning och växtodling och är även ordförande för Sveriges Grisföretagare.

Vilken är den största hållbarhetsutmaningen?
– Hållbarhet är en komplex fråga; det måste finnas miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Jag upplever att kunskapen om helheten ofta saknas i debatten, allt är inte svart eller vitt och alla gårdar har olika förutsättningar. De svenska djuren på våra gårdar har en viktig roll i hållbarhetsarbetet.

Vad är roligast respektive svårast med att sitta i juryn för Årets Bonde?
– Det är intressant, lärorikt och inspirerande att läsa de olika nomineringarna, samtidigt görs det ett så bra arbete på många gårdar, på många olika sätt, att det kan vara svårt att välja.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.