Vem är du?
– Till vardags jobbar jag som marknads och regelutvecklare på KRAV på vår lantbruksavdelning med fokus på produktionshjälpmedel. Privat driver jag tillsammans med min man en liten grönsaksodling med ett 40-tal olika grön- och rotsaker som vi säljer via REKO.

Vilken är den största hållbarhetsutmaningen?
– Att det inte finns någon enkel väg, ett snabbspår att ta, i stället är det är många saker som måste fungera ihop för att vi ska få hållbara livsmedelssystem som gör att vi inte belastar planeten mer än vad gränserna tål.

Var är roligast respektive svårast med att sitta i juryn för Årets Bonde?
Det roligaste är att läsa om och inspireras av alla duktiga bönder ute i landet som är innovativa och kämpar med sina verksamheter och produktionsinriktningar. Det svåraste är att utse en vinnare – alla borde få vinna!

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.