Vem är du?
– Jag är en pragmatisk och samtidigt ideologisk person med ett stort samhällsintresse. Jag har länge jobbat som tjänsteman i lantbrukssektorn och trivs med att vara nära ”verkligheten” och med att försöka vara till nytta.

Vilken är den största hållbarhetsutmaningen?
– En stor utmaning är att väga olika aspekter mot varandra och hitta rätt väg, som att väga djuromsorg mot klimatavtryck.

Vad är roligast respektive svårast med att sitta i juryn för Årets Bonde?
– Det roligaste är att ta del av alla berättelser om företagarna och beskrivningarna av deras innovativa idéer. Inget är svårt, möjligen skulle det vara att det finns väldigt många värdiga vinnare men bara en Årets Bonde 2021.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.