Grattis Johannes Klingvall, Gutefisk i Katthammarsvik till segern i kategori FISK & SKALDJUR i Årets Bonde 2022!

Vilka är ni?
– Gutefisk är en ekonomisk förening som drivs av de sista kustfiskarna runt Gotland.
Föreningen består av yrkesfiskare och en beredningslokal för packning, frysning och distribution av lokalfångad fisk. Vi jobbar mot lokala krogar, grossister, affärer och rökerier och har även en digital plattform för att kunna hantera Havs- och vattenmyndighetens krav på rapportering och spårbarhet.

Hur gör man för att lyckas som fiskare i dessa tider?
– Man måste man vara envis, vi jobbar ju mot myndigheter som ibland helst vill slippa oss. Vi använder Leader- pengar för marknadsföring och livsmedelsanalyser för att kunna påvisa att fisken ligger under nivåer som anses skadliga och på så vis kunna sälja den med gott självförtroende. Både arterna och utrymmet att fiska på i Östersjön minskar. En del i föreningen är fjärde och femte generationen fiskare men kanske blir vi de sista.

Hur vill ni tackla utmaningarna framöver?
– Vi kämpar på med innovationer och samarbeten längs Östersjöns kust, dels med miljöorganisationer och SLU, dels med olika företag. Den största utmaningen just nu är energifrågan. Vår fabrik på ön har för stor elkostnad samtidigt som foderpriserna rusar uppåt.Någonstans går ju gränsen för vad folk är beredda att betala för det lokalproducerade.

Varför är just ni starka kandidater till huvudpriset Årets Bonde 2022?
– Det är en bekräftelse på att vi kämpar åt rätt håll och försöker föra det lokala yrkesfisket in i framtiden.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.