Anette Ekstrand, Produkt- och marknadschef SydGrönt

Varför är ni med och samarbetar kring Årets Bonde?
– SydGrönt är en producentorganisation för svenska frukt- och grönsaksodlare och det är en självklarhet för oss att engagera oss som partner i Årets Bonde. Det finns så många goda exempel på att dagens odlare och bönder är engagerade i hälsa och hållbarhet. Förebilder inspirerar både branschen och konsumenter.

Varför är det så viktigt att lyfta svenska bönder i livsmedelskedjan?  
– På 1990-talet var Sveriges självförsörjningsgrad 75 procent, idag är den nere på 50 procent. Det tycker vi är en sårbar utveckling, vi vill vara med och lyfta svensk primärproduktion som har en god position med hög kvalitet, certifierad produktion, lägre klimatavtryck och hög livsmedelssäkerhet. Vi tror att Årets Bonde kan göra avståndet mellan konsumenten och bonden mindre genom att visa verkligheten bakom råvarorna. Bönderna gör ett fantastiskt arbete för att svenska folket ska ha bra mat på bordet.

Vilka är de största utmaningarna för svensk primärproduktion i dag?
– Vi ser en stor branschutmaning i att allt färre unga väljer en yrkesbana som producent eller bonde. Svensk primärproduktion håller världsklass och Sverige skulle kunna ta en internationell position som ledare inom hållbar matproduktion. Men för få personer intresserar sig för yrket. Det är synd, det finns så mycket gott i att hålla på odling och matproduktion. Jag tror att intresset för råvaror, lönsamheten för bonden och statusen måste öka för att vi ska kunna attrahera betydligt fler personer till branschen.

Hur tror ni pandemin har påverkat efterfrågan på svensk mat och dryck generellt?
– Vi märker att värdet för svenskodlat har ökat, konsumenten vill gynna den svenska odlaren och veta mer om ursprunget, var det är odlat och av vem.Många konsumenter förstår värdet och känner trygghet i svensk primärproduktion och med det ökar viljan att köpa svenskodlat.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.