Linn Möller-Laketic, Project Manager Event in Skåne

Varför är ni med och samarbetar kring Årets Bonde? 
– I Skåne är vi otroligt stolta över all den mat som våra bönder producerar. De möjliggör för alla de lokala producenter som i sin tur genom bland annat fantastiska gårdsbutiker och lokala restauranger bidrar till vår besöksnäring. I vårt arbete med att värva evenemang till Skåne är Mat ett av våra fokusområden. Vad vore de skånska mateventen utan de skånska bönderna?!

Varför är det så viktigt att lyfta svenska bönder i livsmedelskedjan?  
– Framför allt i dessa tider har det blivit än viktigare att vi kan bli självförsörjande till så stor del som möjligt. Vi är alla beroende av våra svenska bönder.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.