Lars Göran ”Hubbe” Lemon, Järinge gård

Hur ser ert samarbete med Lux Dag för dag ut?
– Vi har egen lamm- och nötproduktion, dessutom har vi hjorthägn och jakt på älg, rådjur och vildsvin. Varje vecka pratar jag med köket. Vi diskuterar vad jag kan leverera som är bra och slaktmoget. Jag säger kanske: ”Jag börjar få väldigt fina lamm, ska vi köra det i en vecka?” Eller: ”Nu har jag en fin kviga”. På höstarna säljer vi en del vilt, men på Lux jagar de själva.

Vilka är fördelarna med att samarbeta direkt med krogarna?
– Det är så klart en stor fördel att kunna ringa bonden och fråga vad som är slaktmoget. Vi har dessutom slakteri på gården där vi får slakttider omgående när det behövs, sen levererar jag själv köttet med kylbil. Jag bär in det till kylrummet och därinne styckar jag lite också. Jag är ju både slaktare och utbildad klassificerare.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.