Grattis Märtha Norman på Ejmunds Gård som vann kategorin Kött. Hur känns det?
– Det känns stort – vi var väldigt imponerade av de andra nominerade.

Vilken är den största hållbarhetsutmaningen för din bransch?
– Just nötkött är en bransch med ögonen på sig. Djuren har en nyckelroll när det gäller biologisk mångfald och att hålla markerna öppna. Att sedan kunna kombinera detta med god djuromsorg och ett helhetstänk inom klimat och hållbarhet känns självklart för oss. Tyvärr är det svårt att få gårdarna att gå runt på grund av komplicerade regelverk, ökade avgifter och orimliga arbetstider. Det behövs en ökad förståelse från politiker och myndigheter – och forskning kring ny teknik. Men lantbrukare är fantastiska på att se möjligheter där andra ser problem.

Motivering:
Här driver sjätte generationens lantbrukare en verksamhet som präglas av viljan att ta ansvar hela vägen. En egen våtmark för biologisk mångfald, gödsel som blir biogas, förnybar el och ett helhjärtat fokus på djurens hälsa och välmående – är saker som bidrar till utmärkelsen. Vinnaren i kategorin KÖTT i Årets Bonde 2020 har båda fötterna i den gotländska myllan och är dessutom utrustad med både lokalsinne och insikt om de stora, svåra utmaningarna i världen.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.