Ulrika Ekström , VD Svenskmärkning

Varför är ni med och samarbetar kring Årets Bonde?
– De svenska lantbrukarna är värda all uppmärksamhet och Årets Bonde är ett sätt att lyfta fram det viktiga arbete som råvaruproducenterna i Sverige gör.

Varför är det så viktigt att lyfta svenska bönder i livsmedelskedjan?
– De odlar och föder upp det som vi lägger på tallriken. De gör det med omsorg om djur och natur. Vi ser, i våra undersökningar, att intresset för svenskproducerad mat bara ökar och förtroendet för det svenska lantbruket är högt. Tack vare deras arbete får konsumenten svenska mervärden på köpet. Det gynnar jobben, håller antibiotikaanvändningen på fortsatt låga nivåer och är smart ur klimat- och hållbarhetssynpunkt.

Vilka är de största utmaningarna för svensk primärproduktion i dag?
– Att på ett lönsamt sätt kunna möta efterfrågan på svenskt året runt. Konkurrensen är tuff och primärproducenterna måste tjäna pengar för att långsiktigt kunna utveckla och investera i produktionen. Oavsett produktionsgren. Och där hoppas vi att märkningen Från Sverige kan hjälpa till. Genom att synliggöra de svenska produkterna blir det enkelt för konsumenterna att hitta och välja svenskt i butik och restaurang och det skapar jobb och gynnar innovationstakten.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.