Att driva jordbruksföretag har sina ”ups and downs”. Landshypoteks experter berättar mer om villkoren för våra hjältar: de svenska bönderna.

Äggbonden med Josefin Samuelson, kundansvarig Landshypotek Bank

Vad kännetecknar äggbondens verksamhet och förutsättningar?
– Som enskild äggproducent kan du styra egen produktion, men inte priset. Den enskilt största kostnaden är fodret. Därför är producenten väldigt beroende av priset på exempelvis foder. Det krävs ungefär två kilo foder per höna för att producera ett kilo ägg. Den andra stora kostnadsposten för en äggproducent utgörs av fasta kostnader som investeringar i djurstallar med tillhörande inredning. Det här resulterar även i att läget ofta är gynnsamt för den som redan är en etablerad aktör, men den som ska in på marknaden behöver göra stora investerar som drar mycket kapital. Något som särskilt har präglar äggproducenter under 2021 var att många besättningar drabbades av fågelinfluensan vilket är otroligt kostsamt och påfrestande för den enskilda lantbrukaren. Det här kunde konsumenter se i butikerna under året då det under perioder var brist på svenska ägg. Ytterligare en konsekvens av fågelinfluensan var de rubbningarna i insättningscykeln i stallarna som andra producenter upplevde då det helt enkelt var brist på höns.

Hur ser ett lönsamt och sunt företag ut?
– Ett lönsamt företag har drivna och noggranna ägare som har mycket god kontroll över sin produktion. De dagliga stallrutinerna är också väldigt viktigt och något som särskiljer duktiga företagare. Med rutinerna skapar man en nära relation till sina djur och kan på så vis upptäcka avvikelser, så som högre dödlighet bland djuren eller låg vatten- och foderåtgång. Med en jämnare, mer effektiv produktion får företaget också en bättre lönsamhet. Sedan gäller det att kunna skruva ner kostnaderna över tid, där ett sätt kan vara att producera eget foder.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.