Erik Bäckström, Erik Bäckström Lantbruk, Umeå


Hur har din verksamhet påverkats av Corona?

– Jordbruket har inte påverkats så mycket men allt annat har skjutits på framtiden. Jag har investerat i en kvarn för att vi ska göra mjöl, och hittat fler bönder som vill vara med och bidra med spannmål. Nu har vi 40 bagerier som vill samarbeta med oss. Detta är något jag gör helt ideellt, inklusive samordning och logistik. Pandemin har gjort att det blivit mer jobb för mig eftersom jag hjälper många andra men det negativa är att alla uppdrag är skrinlagda, allt från möten med föreningar och riksdagen till mina styrelseuppdrag och föreläsningar är lagda på is.


Vad är sämst med pandemin ur din synvinkel?

– Jag hoppas att alla skrinlagda möten kan komma till stånd så småningom så att jag kan göra det jag brinner för: Ändra miljöbalken! I dag står det att vi bönder bedriver miljöfarlig verksamhet och det vill vi förändra, svenska bönder bedriver nämligen en miljövänlig, livsmedelsproducerande verksamhet.


Finns det några positiva effekter framöver, tror du?

– Vi måste bli självförsörjande så vi klarar alla pandemier som vi eventuellt har framför oss. Det innebär bland annat att vi måste våga satsa på nya sorter som klarar sig i olika regioner och klimat. Här måste regeringen hjälpa både enskilda regioner och hela landet. Det hoppas jag att Corona kan bidra till att rätta till.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.