Årets Bonde och vinnare, kategori Kött
Nors och Bäcks Gårdar, Lärbro
Elof Nilsson

 

”Om det inte syns, så svävar jag! Det är en sån njutning att få uppskattning av kollegorna, och en bekräftelse på att man gör rätt, både för miljön och för konsumenterna.”

 

Motivering Kött:
Här möts det lilla och det stora; småskaligt kvalitetstänk och storskalig naturvård sida vid sida – och resultatet känns både genomarbetat, övertygande och helt rätt i tiden.

Motivering Årets Bonde:
Årets Bonde 2021 har många strängar på sin lyra; men det vinnande ackordet består av tre toner; respekt för djuren, omsorg för naturen och kunskap om hur den egna verksamheten kan bidra med biologisk mångfald och långsiktig hållbarhet.

Ta del av alla vinnare i Årets Bonde 2021 här

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.