Det stormar rejält på världsmarknaden. Men hur är läget för våra skogsbönder? Vi frågade Katarina Johansson, kundansvarig på Landshypotek Bank i Härnösand.

Hur har 2022 varit för våra skogsbönder?
– Efterfrågan har blivit betydligt större; vi fick se en rejäl prisuppgång på skog under 2021 och den har hållit i sig eller till och med stigit ännu mer under 2022. Prisuppgången har i sin tur gjort att det kommit ut lite fler fastigheter på den öppna marknaden.

Varför är det så många som vill köpa skog?
– Vi ser att det finns en ny kategori köpare som kommer med kapital från andra verksamheter och placeringar, som de nu väljer att placera i skog. Sen är det många som köper skog för att de själva gillar att vara i den; de vill hugga sin egen ved och de gillar att jaga. Det är en väldig spännvidd mellan stora enheter och små fastigheter där man framför allt bor och har, säg, 20 hektar skog.

Vad ska man tänka på innan man slår till?
– Värdeutvecklingen på skog har varit stabilt uppåtgående och nu är vi uppe i prisnivåer som vi inte har sett förut. När vi räknar på finansieringskalkyler ser vi allt oftare­ att det behövs kapital utifrån för att man ska kunna finansiera sin fastighet, till exempel en högre kontantinsats eller för att betala räntor. Kapitalet kan till exempel komma från en annan verksamhet – man kanske driver ett företag som gör bra resultat, eller en stark tjänsteinkomst.

Hur är stämningen bland skogsbönderna just nu?
– Intresset för att köpa skog är stort, många som har möjlighet passar på att förverkliga sin dröm om att bli skogsägare eller utöka sitt innehav. Jag upplever att stämningen är god, man är nöjd med att vara skogsägare och man tror att värdestegringen på skog generellt kommer att öka även på sikt.

Vad tror du om framtiden?
–Jag tror att vi kommer att ha en stor efterfrågan även nästa år, och eftersom köparna är fler än antalet fastigheter på marknaden, lär priserna hålla i sig.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.