Hur är läget för våra djuruppfödare? Vi frågade Kjell Åsen, kundansvarig på Landshypotek Bank i Östergötland.

Hur har 2022 artat sig för dina kunder?
– Det har varit ett blandat år. Mjölkproducenterna kommer att ha gjort ett väldigt bra resultat, jag skulle gissa på att det nästan blir rekord i boksluten. De har fått ett bra avräkningspris och lite lägre kostnader för insatsvarorna, som ofta varit från i fjol. Även för nötköttsproducenterna har det gått skapligt, av samma skäl. När det gäller grisbönderna beror resultatet på andelen eget foder, men generellt har de lite mindre marginaler än mjölk- och köttbönderna. Samtidigt har kostnadsökningarna även drabbat våra grannländer, så handeln har blivit lite mer rädd om våra inhemska producenter. Kycklingbönderna har haft det lite tuffare, de har inte kompenserats med prisökningar på samma sätt, och äggproducenterna har haft det jättetufft.

Hur är stämningen bland bönderna just nu?
– Avräkningsprisernas uppgång har gjort att det finns en optimism. Det har också blivit ett starkt fokus på vår matproduktion i samhället generellt; det har blivit tydligt att den är viktig för gemene svensk. Det i sin tur har gett lantbrukaren en ökad trygghet.

Hur ska bönderna satsa framåt, enligt er?
– Min uppfattning är att det är klokt att vara lite försiktig. Det är viktigt att ha en bra kassa; den som kan köpa in sådant som foder och gödning i rätt tid kan göra en god affär. Vi har också stigande räntor, så det kan vara läge att amortera ner lånen förutsatt att man har man tillräckligt med likviditet inför nästa år. Den som vill investera kan satsa på energi och försöka bli lite mer självförsörjande, det är jättebra. Men framför allt är det viktigt med en bra buffert, det gamla ”cash is king” gäller fortfarande.

Vad tror du om 2023?
– Redan nu kan vi se att det att det är en betydligt större otrygghet jämfört med ett år sedan när allt var stabilt, men att självförsörjningsgraden har kommit på tapeten skapar en grundtrygghet. Jag tror att 2023 blir ett speciellt år. Vi får med oss en större kostnadsmassa in, jämfört med året innan, sedan beror resultatet lite på hur avräkningspriserna blir. Ett troligt scenario är att de inte kommer att fortsätta öka i samma takt som hittills i år.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.