Att driva jordbruksföretag har sina ”ups and downs”. Landshypoteks experter berättar mer om villkoren för våra hjältar: de svenska bönderna.

Jordbruksföretagets kännetecken och förutsättningar med Stefan Malmström, affärschef jord och skog Landshypotek Bank

Hur är det att driva jordbruksföretag?
– Kännetecknet för ett jordbruksföretag är att det är mångsidigt, med komplicerade biologiska processer. Inom industrin handlar det mycket om marknad och produkter. I det här fallet måste du hela tiden förhålla dig till naturens spelregler, som väder och vind, samtidigt som du har koll på produktionen, marknaden och finansieringen. Du måste också kunna reparera, svetsa och ta hand om de djur du kanske äger. Den mångsidigheten tror jag att få företag besitter. Det är komplicerat, men det är häftigt.

Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut?
– Det är en kapitalintensiv verksamhet! Att starta eget i stan är inte samma sak som att ta sig över den höga tröskel som det innebär att börja som jordbrukare. Du kan arrendera marken och då behöver du inget kapital för att äga fastigheten, men ungefär 60 procent av jorden som brukas ägs också av dem som brukar jorden. Kapitalet har ofta byggts upp under generationer, men lönsamheten är i regel låg. Det finns ett gammalt talesätt som lyder: ”Som bonde dör du rik men lever fattigt”. Det ligger mycket i det.

Hur ser ett lönsamt och sunt jordbruksföretag ut?
– Ett sunt jordbruksföretag har ett tillräckligt bra resultat för att kunna finansiera löpande investeringar, och det finns tid för planering och återhämtning. Inom företaget finns också en plan för vad som skall göras på kort och lite längre sikt. Som bonde måste du ha kunskap och ”gröna fingrar” samtidigt som du har en balanserad och effektiv produktion. Men det som framför allt är utmärkande för en framgångsrik företagare, oavsett vilken bransch det gäller, är att företagaren har koll på marknaden där den verkar.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.