Anna Broekman, VD HS Certifiering

Varför är ni med och samarbetar kring Årets Bonde?
– Vi verkar för integritet och transparens i livsmedelskedjan. Årets Bonde är en tävling som lyfter fram primärproducenter enligt förutbestämda kriterier för kvalitet, innovation och hållbarhet. Här hjälper vi tävlingsledningen med opartisk datainsamling och informationshantering för juryns arbete. Det tycker vi är ett sätt att göra skillnad för svensk livsmedelsnäring. Annars arbetar vi med ackrediterad certifiering och inspektion i hela livsmedelskedjan från lantbruk till dagligvaruhandel.

Varför är det så viktigt att lyfta svenska bönder i livsmedelskedjan?
– En bärkraftig livsmedelskedja är nödvändig för hela det svenska samhället. Under pandemin klassades livsmedel som samhällsviktigt. Alla led från primärproduktion till förädling, distributionsled måste fungera, både i och utanför kris. Livsmedel är dessutom Sveriges tredje största industrigren med stora exportmöjligheter och många arbetstillfällen spridda över hela landet. Även besöksnäringen bygger på goda och hållbara livsmedel, som börjar med bra råvaror och en levande matkultur.

Vilka är de största utmaningarna för svensk primärproduktion i dag?
– Långsiktighet och strategisk samverkan i hela livsmedelskedjan är viktigt för en innovativ, hållbar och lönsam näring. Generationsväxlingar och kompetensförsörjning är också viktigt för framtidens gröna livsmedelsnäringar och måltidsupplevelser.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.