Johan Fransson, Väddö Gårdsmejeri, Väddö


Hur har din verksamhet påverkats av Corona?

– Vi har haft en positiv trend i samband med Corona. Efter en kort dipp i mars har volymerna återhämtat sig hos våra restaurangkunder och ligger sedan försommaren på stabila nivåer. Vi har även ökat vår försäljning i dagligvaruhandeln, folk unnar sig att köpa hem premium och kvalitet. Även relationerna med restaurangkunderna fungerar bra, vilket vi är väldigt tacksamma för.


Finns det något positivt med coronakrisen?
– Vi vill tro att man påminns om frågan kring svensk mat och självförsörjandegrad; hur viktigt det är under kristider att vi ökar matproduktion i landet och minskar importen. Att faktiskt handla svensk mat är viktigt på väldigt många sätt.


Hur ser du på den närmaste framtiden?

– Positivt! Vi ser att många kunder fortsätter att lägga större vikt vid att handla svenska kvalitetsvaror.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.