Linnea Engström, Programdirektör MSC 

Linnea Engström, Programdirektör MSC

Varför är ni med och samarbetar kring Årets Bonde?
– MSC vill bidra till en hållbar matproduktion i Sverige och i världen. Årets Bonde lyfter våra primärproducenter på ett fint sätt. Fiskarna vi arbetar med gör ett viktigt jobb för hållbar sjömat. Vi vill att fler ska få upp ögonen för de fina företag som finns i Sverige.

Varför är det så viktigt att lyfta svenska bönder i livsmedelskedjan?
– Sveriges bönder och fiskare arbetar för att vi ska få mat på tallriken idag och om hundra år. Att hållbart och klimatsmart bruka vår mark och våra hav är det viktigaste vi kan göra för oss och för framtida generationer.

Vilka är de största utmaningarna för svensk primärproduktion i dag?
– Coronapandemin har visat oss hur skört samhället är, vi behöver bygga mer resiliens på lång sikt, även inom matproduktionen. Det här ger oss en unik chans att satsa mer på klimatsmart och hållbar produktion. Ett sätt kan vara att producera mer inhemskt. Fiskebestånden är inte något som håller sig inom nationsgränser utan det är av högsta vikt att vi kan förvalta den resursen gemensamt.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.