Att driva jordbruksföretag har sina ”ups and downs”. Landshypoteks experter berättar mer om villkoren för våra hjältar: de svenska bönderna.

Mjölkbonden med Christina Hjalmarsson, kundansvarig Landshypotek Bank

Vad kännetecknar mjölkbondens verksamhet och förutsättningar?
– Det som framför allt kännetecknar mjölkföretagaren är att verksamheten inte går att stänga av. Så är det oavsett vilka djur man som lantbrukare har, men just mjölkkor kräver mycket tid och omsorg för en bra produktion. Mjölken produceras varje dag, årets runt och tar inte hänsyn till helger eller högtider. Dessutom dyker kalvningar och annat upp däremellan som kräver sin tid och tillsyn. Det är helt enkelt att leva med sin produktion, inte bara arbeta med den. Mjölken är en färsk produkt som ska hanteras. Den kan inte mellanlagras utan den måste kylas ner fort och därefter vidare till mejeriet för att säljas på en gång. Det som har hänt i Sverige, och i många andra europeiska länder, är att det är ett enda mejeri som är knutet till lantbrukaren. Det innebär att konkurrensen är svag vilket påverkar mjölkföretagens utrymme till prisförhandling. Att processa mjölken, det mejerierna gör, är kapitalintensivt vilket gör att de finns få aktörer för mjölkföretagaren att välja mellan. Att varan dessutom är färsk utgör ytterligare ett hinder för att marknaden ska vara öppen för fler mejeriföretag.

Hur ser ett lönsamt och sunt företag ut?
– En mjölkbonde beskrev det en gång som ”Att vara mjölkbonde är som att vara en tiokampare”, och det ligger mycket i det. Det är många och olika discipliner du ska behärska för att vara en duktig mjölkbonde. Du måste veta exakt när grovfodret ska in på foderbordet så att du får in så mycket näring som möjligt. Samtidigt ska du vara alert och kunna seminera kvigan, även om hon bara är brunstig 3-4 timmar mitt i natten. Ytterligare en faktor som man måste lyckas med är att den råvara som man säljer ska ha hög kvalitet med rätt förhållande mellan näringsämnena. Hanteringen och skötseln av djuren i stallarna måste vara precis. Då är det bara djurskötseln och mjölkskötseln vi pratar om. Utöver det behöver göra investeringar vid rätt tidpunkt, ha en god kostnadskontroll och en skicklig arbetsledare. De som klarar hela den här tiokampen och är duktig i varje gren får ett lönsamt mjölkföretag.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.