Att driva jordbruksföretag har sina ”ups and downs”. Landshypoteks experter berättar mer om villkoren för våra hjältar: de svenska bönderna.

Grisbonden med Robert Liljeholm, kundansvarig Landshypotek Bank

Kan du berätta om grisbondens verksamhet och förutsättningar?
– Grisföretag ser olika ut, har olika inriktningar och kan vara av varierande omfattning. Generellt sett är det viktigt att ha god utbildning, vara nyfiken, lyssna och diskutera med rådgivare inom grisnäringen. Att ha gott ”djuröga” är en förutsättning för att lyckas samtidigt som du behöver säkra tillgång till åkermark. Både för att kunna producera en stor del eget foder, vilket är en viktig del i företagets förutsättningar för en god lönsamhet, men även för att säkra spridningsarealer för gödsel. Att ha hög standard på stallarna och god kontakt med myndigheter är även de viktiga och nödvändigt delar i företagets förutsättningar för att kunna driva ett framgångsrikt grisföretag.

Vad kännetecknar en framgångsrik grisproducent?
– Som jag ser det, förutom att själv vara delaktig i verksamheten, är det viktigt att vara tillräckligt bra på många områden. Man kan jämföra med att vara en 10-kampare inom friidrotten. Att exempelvis vara duktig på foderoptimering så att grisen tillgodo görs sig foder bättre och får en snabbare tillväxt och därmed genererar en högre bruttovinst är en del. Att generellt sett vara kostnadseffektiv är en annan del. Slutligen men nog så viktig är att skapa ett företag där anställda får möjlighet att ta ansvar och att växa med sin uppgift. Att skapa samhörighet och ”vi”-känsla är en framgångsfaktor.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.