Fotograf: Kristian Pohl

Jennie Nilsson, Landsbygdsminister

Hur har Sveriges lantbruk påverkats av Corona?
– Hela samhället har påverkats av pandemin, även lantbruket. Primärproduktionen av livsmedel har, trots vissa bekymmer med säsonganställningarna, fungerat relativt väl. Efterfrågan på svensk mat hos svenska konsumenter har varit fortsatt hög under pandemin. Men det finns även orosmoln. Inte minst hos de livsmedelsproducenter som har hotell och restauranger som sin primära målgrupp.

Finns det något positivt med Coronakrisen, eller är allt negativt?
– Det är fortfarande för tidigt att dra några fullständiga slutsatser av pandemins effekter. Just nu befinner vi oss mitt i en kris och många företag har det tufft – inte minst inom besöksnäringen. Det sägs att ens bästa framgång kommer efter ens största motgång, och en positiv effekt jag har sett när det har varit som svårast i pandemin, är att hela livsmedelskedjan har samarbetat föredömligt för att hitta lösningar och vägar framåt.

Hur ser du på den närmaste framtiden?
– Vi befinner oss fortfarande i en allvarlig situation och det kommer att bli svårare innan det blir bättre. Men genom att ta ansvar tillsammans kan vi pressa ned smittspridningen, värna liv och hälsa och samtidigt rädda jobb och företag. Jag tror att det viktigaste vi kan göra som samhälle är att hålla ihop – både under och efter krisen. Sverige är som starkast när vi gör det tillsammans.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.