Rustan Nilsson, Miljöpedagog Sysav

Varför är ni med och samarbetar kring Årets Bonde?
– Sysav arbetar med att bidra till en hållbar värld, tillsammans med andra aktörer och i enlighet med de globala målen. Genom samarbetet med Årets Bonde vill vi lyfta och främja en miljö- och klimatmässigt hållbar primärproduktion.

Varför är det så viktigt att lyfta svenska bönder i livsmedelskedjan?
– Att på ett positivt vis uppmärksamma goda exempel är ett effektivt och inspirerande sätt att sprida kunskap men framför allt uppnå en beteendeförändring. Vi vill visa att mycket går att göra, på alla nivåer och inom alla branscher, för vår gemensamma framtids skull.

Vilka är de största utmaningarna för svensk primärproduktion i dag?
– Sysav omhändertar och förädlar avfall till värdefulla resurser, uppdraget och verksamheten innefattar en hållbar resurshantering. En sådan här kris kan stärka insikten om att våra samhällen är sårbara. Vi anser att ett mer cirkulärt samhälle är bättre rustat inför framtiden. Vi verkar också i enlighet med de globala målen – i mål 12 lyfts hållbar produktion, en hållbar förvaltning och användning av naturresurser.

Våra partners

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.