Foto: Sara Ängfors

Jonas Carlberg, Affärsområdeschef Lantbruk KRAV

Varför är ni med och samarbetar kring Årets Bonde?
– Vi vill vara med och lyfta allt gott arbete som våra KRAV-bönder gör. Vi vill också visa hur ekologisk och KRAV-certifierad produktion bidrar till hållbarhet på ett bredare plan och inte bara inom enskilda områden. Vi hoppas att priset Årets KRAV-bonde ska inspirera företag och konsumenter att se på hållbarhet som en helhet.

Varför är det så viktigt att lyfta svenska bönder i livsmedelskedjan?
– Många bönder, och särskilt KRAV-bönder, är fantastiska företagare. Bakom de fina råvarorna från gården finns också mycket av det vi svenskar värnar om och ser som viktiga mervärden: det handlar om djurvälfärd, biologisk mångfald, klimatpåverkan och mycket mer.

Vilka är de största utmaningarna för svensk primärproduktion i dag?
– Att bönderna inte får bättre betalt för sina produkter är en viktig del. Vi hoppas att Årets Bonde kan vara en pusselbit i att lyfta fram just mervärden som leder till att dagligvaruhandel, restauranger, konsumenter och allmänhet är beredda att betala mer för bondens produkter.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.