Grattis Veronica Svenzén på Nöbble Gård, Rockneby, till segern i kategori MJÖLK i Årets Bonde 2022!

Vilka är ni?
– Vi bedriver ekologisk mjölkproduktion och odlar det mesta av kornas foder själva. Vi tillverkar också egen rapsolja som vi säljer direkt till kund. Dessutom har vi energiproduktion, främst säljer vi el från eget vindkraftverk. På ladugården har vi ett andelsägt soltak där vi producerar el, och all gödsel går genom en gemensamägd biogasanläggning där det tillverkas fordonsgas. God omvärldsspaning, framförhållning, koll på ekonomin och vara en bra arbetsgivare. Och duktiga medarbetare är superviktigt!

Vad är ni bäst på?
– Vi tror på det vi gör! Klimat- och energifrågor är aktuella just nu och det är något vi tycker är kul och har ett intresse för. Vi hoppas att vi är hyfsat bra arbetsgivare också, vi har i alla fall bra medarbetare både i ladugård och ute.

Hur vill ni tackla utmaningarna framöver?
– Vi diskuterar möjligheterna till större lagerhållning på gården för att gardera oss inför dåliga år. Vi ser även över möjligheten att producera mer energi. Vi tror det är viktigt att man anpassar sin produktion efter de möjligheter man har på sin gård och har alltid en bra dialog med banken med tanke på de stigande räntorna.

Varför är just ni starka kandidater till huvudpriset Årets Bonde 2022?
– Vi tror att vi har en helhet som är långsiktigt stark, med flera ben att stå på. Klimat, miljö och biologisk mångfald är viktigt för oss, vi har varit krav-certifierade sedan 1995. Dessutom har vi gjort många bra investeringar i vind- och solkraft, och vi har ett luftigt stall som både vi och djuren uppskattar, de månader då de är inne.

You are using an old web browser. The site won't work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.